singcat.net

6hebhe – zothi 歌詞

お待ちください...

hook
aw’ sithi zothi!
phind’ emakhoneni ubuyelel’ emathuneni thina s’phindele m’grooveni ngoba thina sithi zothi (zothi)
buz’ ugoogle ngami ntwana ang’fani nabafana nabafana naba fana nabo
w_w dot
fix i_converse, u_relax, u_chilax
ntwana yami sihleli no6hebhe sithi zothi (zothi)
buka mina buka mina
fihl’ i_meddi yakho outie yam’
ngizok’shaya ngestina (zothi)

phind’ emakhoneni ubuyelel’ emathuneni thina s’phindele m’grooveni ngoba thina sithi zothi (zothi)
buz’ ugoogle ngami ntwana ang’fani nabafana nabafana naba fana nabo
w_w dot
fix i_converse, u_relax, u_chilax
ntwana yami sihleli no6hebhe sithi zothi (zothi)
buka mina buka mina
fihl’ i_meddi yakho outie yam’
ngizok’shaya ngestina (zothi)

verse

what it look like, every time a n_gga pull up its a good time
ngeke mina ngiloke ngihamba ngama vur_vai, while ubaba elok’ ehamba ngama “sgud snaysi”
sithi yeh wen’ yeh wen’ skebereshe_she
bengith’ umsebenzi uwenzelwa amatsheketshe, umuthi konke kulungile awuthi fede nje, ngifake lent’ esebh’lukweni awungibheke nje heh!

hayi nina, hayi nina, ngeke nilunge
ngeke nithint’ imali yami nina ngeke niyinuke
ngeke nithint’ lok’ okwami nina ngeke niyinuke
they tell me that my pants sag naka elakho ibhulukwe
naka elakho ibhulukwe uphind’ unak’ i_attitude
unake i_attitude uphind’ unake ukuthi wis’ dudla
manje umuyis’dudla mfanakith’ usuyanuka
phuma kim’ usuyagula
awu sithi zothi

hook

phind’ emakhoneni ubuyelel’ emathuneni thina s’phindele m’grooveni ngoba thina sithi zothi (zothi)
buz’ ugoogle ngami ntwana ang’fani nabafana nabafana naba fana nabo
w_w dot
fix i_converse, u_relax, u_chilax
ntwana yami sihleli no6hebhe sithi zothi (zothi)
buka mina buka mina
fihl’ i_meddi yakho outie yam’
ngizok’shaya ngestina (zothi)

phind’ emakhoneni ubuyelel’ emathuneni thina s’phindele m’grooveni ngoba thina sithi zothi (zothi)
buz’ ugoogle ngami ntwana ang’fani nabafana nabafana naba fana nabo
w_w dot
fix i_converse, u_relax, u_chilax
ntwana yami sihleli no6hebhe sithi zothi (zothi)
buka mina buka mina
fihl’ i_meddi yakho outie yam’
ngizok’shaya ngestina (zothi)

bridge

awu’ nunu nunuza (‘nuza)
aw’ sazo f_kuza (‘kuza)
bengithi bengingena chelete
wawuzongi choosa? (choosa)
wawuzongi choosa?
wawuzongi duduza?
wawuzongi lontuza? (‘ntuza)
wawuzong nyomfuz’
ung’sondis eduze
wawuzong’ lokhunja?

emakhelwan’ awuleth iklipa
utshele khaya ngek’ ubuye ziyakhipha
nitshel’ isgora ukuthi sicel’ aqok’ iskibha
yesses man! (yesses man)

emakhelwan’ awuleth iklipa
utshele khaya ngek’ ubuye ziyakhipha
nitshel’ isgora ukuthi sicel’ aqok’ iskibha
yesses man! (yesses man)

verse
okay okay izinj’ azithi okay
ngagcin ufonelel’ usisi
ucel’ afice e_moreni
ngagcin’ ushela lama khaladi
ningaphandl’ ebholeni
usungafun’ uk’ngena
ngob’usab ukuth’ sok’tshontshela!

they tell me im rude d_mn
but honestly im not in the mood man
i don’t believe you n_ggas
coz they put up a good act
i don’t believe its luck
because we put in a few racks
knew dat
we build a stu
we in this likes “who that ?”

zothi!
aint just anybody make everyone say
zothi!
i’ll catch any body its really no thang
zothi!
where my summer body it’s getting lil late
zothi!
im gonn’ call buff if we make it a thing
zothi!

mayi mayi bhatile ?
(no no)
i see all’a you n_ggas you not safe in here
keng ? okwatile?
(no no)
ke tswere ngana like i just gave birth in here

aw’ sithi zothi!
phind’ emakhoneni ubuyelel’ emathuneni thina s’phindele m’grooveni ngoba thina sithi zothi (zothi)
buz’ ugoogle ngami ntwana ang’fani nabafana nabafana naba fana nabo
w_w dot
fix i_converse, u_relax, u_chilax
ntwana yami sihleli no6hebhe sithi zothi (zothi)
buka mina buka mina
fihl’ i_meddi yakho outie yam’
ngizok’shaya ngestina (zothi)
aw’ sithi zothi!
phind’ emakhoneni ubuyelel’ emathuneni thina s’phindele m’grooveni ngoba thina sithi zothi (zothi)
buz’ ugoogle ngami ntwana ang’fani nabafana nabafana naba fana nabo
w_w dot
fix i_converse, u_relax, u_chilax
ntwana yami sihleli no6hebhe sithi zothi (zothi)
buka mina buka mina
sazo’k hleka one hour

- 6hebhe

ランダム