singcat.net

chi pu – mơ anh 歌詞

お待ちください...

rồi mỗi lúc đứng giữa phố tan ca
đi giữa những phố xa những bôn ba
em nhớ anh
em nhớ anh

rồi mỗi lúc uống thấy mắt say say
chạy trong đêm thâu sương rơi bay bay
em nhớ anh
em nhớ anh

dù có đi trốn thật xa
đi cùng ai, vui cùng ai
hình bóng anh vẫn ở đó
luôn còn đó, trong lòng em

oh baby, i go everywhere, see everything
but i can’t see you
i go everywhere, have everything
when will i have you?

rồi mỗi lúc đứng giữa phố tan ca
đi giữa những phố xa những bôn ba
em nhớ anh
em nhớ anh

rồi mỗi lúc uống thấy mắt say say
bước đi trong đêm sương vẫn bay bay
em nhớ anh
em nhớ anh
dù có đi trốn thật xa
đi cùng ai, vui cùng ai
hình bóng anh vẫn ở đó
luôn còn đó, trong lòng em

oh baby, i go everywhere, see everything
but i can’t see you
i go everywhere, have everything
when will i have you?

when will i have you?
when will i have you?

em đi muôn nơi, xa xôi
đi khắp cả đất trời
bên em không anh
nên em còn chơi vơi

em đi muôn nơi, xa xôi
đi khắp cả đất trời
bên em không anh
nên em còn chơi vơi

when will i have you?

i go everywhere, see everything
but i can’t see you
i go everywhere, have everything
when will i have you?
i go everywhere, see everything
but i can’t see you
i go everywhere, have everything
when will i have you?

i go everywhere, see everything
but i can’t see you
i go everywhere, have everything
when will i have you?

i go everywhere, see everything
but i can’t see you
i go everywhere, have everything
when will i have you?

- chi pu

ランダム